Odszkodowanie za śmierć ojca

Odszkodowanie za śmierć ojca w wypadku - kiedy mogę dostać odszkodowanie za śmierć ojca

 

Odszkodowanie za śmierć ojca, tak jak w przypadku śmierci innej osoby bliskiej może przysługiwać z kilku podstaw:

- odszkodowanie za śmierć ojca od ubezpieczyciela OC

- odszkodowanie za śmierć taty od osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za śmiertelny wypadek

- odszkodowanie za śmierć ojca z polisy NNW

- odprawa pośmietna z ZUS

- renta pośmiertna z ZUS

 

Odszkodowanie za śmierć ojca - wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania za śmierć taty , a właściwie zadośćuczynienia jest zależne od kilku okoliczności:

- więzi emocjonalnej jaka panowała pomiędzy zmarłym ojcem a dzieckiem

- wpływu śmierć ojca na stan emocjonalny dziecka

- sposobu przyżywania żałoby i jej długotrwałości

- wieku dzieci w chwili śmierći ojca

Kancelaria KDRO.pl uzyskiwała odszkodowanie za śmierć ojca z PZU nawet w kwocie przekraczającej 250.000zł!!

 

Odszkodowanie za śmierć ojca od PZU - jaki termin przedawnienia

Jeżeli sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestepstwo - to dziecko może dochodzić odszkodowania za śmierć taty, nawet do 20 od dnia śmiertelnego wypadku! W pewnych okolicznościach (np. śmierć sprawcy) - termin ten może wynieść 20 lat, nawet jeżeli sprawca nie został skazany za przestępstwo. Takie sprawy sięgające ubiegłego wieku, najczęściej dotyczą roszczeń o odszkodowanie za śmierć z PZU.

W każdym przypadku roszczenie o odszkodowanie za śmierć ojca nie może ulec przedawnieniu do osiągnięcia przez roszczące dziecko 20 roku życia.

 

Odszkodowanie za śmierć ojca - jak otrzymać najwyższe odszkodowanie

 

Najwyższe odszkodowanie można dostać, gdy do śmierci ojca doszło z winy innej osoby. W tym wypadku roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć ojca mogą być kierowane bezpośrednio do sprawcy wypadku (np. kierowcy, który spowodował wypadek), pracodawcy (gdy śmierć nastąpiła podczas wykonywania pracy oraz jest skutkiem np. nieprzestrzeganiem przepisów bhp przez pracodawcę - np. wypadek śmiertlelny w kopalni). Zazwywczaj roszczenia są kierowane do ubezpieczyciela, który udzielał ochrony ubezpieczeniowej osobie / podmiotowi odpowiedzialnemu za spowodowanie wypadku. Najczęściej więc najwyższe odszkodowanie za śmierć ojca można uzyskać od PZU, Hestii, Warty, czy innych zakładów ubezpieczeń.

Podstawę prawną jest art. 446 KC par. 3 kc, który wprost wskazuje iż:

Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

 

Odszkodowanie za śmierć - jaka kancelaria odszkodowawcza

W sprawie  odszkodowania za śmierć ojca, najlepszą kancelarią odszkodowawczą jest kancelaria, która ma bogate doświadczenie z tej dziedzinie prawa. Taka kancelaria powinna wykazać się co najmniej 100 sprawami o odszkodowanie za śmierć, w tym większość z nich powinna byc prowadzona w sądzie. Taką najlepszą kancelarią jest Kancelaria Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych z Wrocławia . Kancelaria działa w całej Polsce i nie pobiera z góry żadnego wynagrodzenia! Rozliczenie następuje dopiero po uzyskaniu odszkodowania za śmierć ojca.

Kontakt w sprawie odszkodowania

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
:
:

There was an uncatched exception
md5(): Argument #1 ($string) must be of type string, array given
in line (173) of (/framework/Sessions/SameSiteSessionStarter.php):