Jak uzyskać odszkodowanie za śmierć

 

Kancelaria KDRO.pl specjalizuje się w odzyskiwaniu wszelkiego rodzaju odszkodowań oraz zadośćuczynienia od podmiotów zobowiązanych. Wśród naszych pracowników znajdują się prawnicy z bogatym doświadczeniem w odzyskiwaniu odszkodowań i likwidacji szkód. Pośród nich znajdują się także radcy prawni oraz aplikanci radcowscy. Ponadto posiadamy bogate doświadczenie w szacowaniu szkód osobowych, a w skład naszych pracowników wchodzi radca prawny, posiadający także tytuł lekarza medycyny, co powoduje iż we własnym zakresie możemy ocenić wszelką dokumentację medyczną, czy też skutecznie dowodzić praw naszych klientów przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w postępowaniu likwidacyjnym oraz przed sądami wszystkich instancji.

Ponieważ osoby poszkodowane, wymagają szczególnej opieki i troski, aby nie zagubiły się wśród przepisów prawa, udzielamy nieodpłatnych porad i opinii w sprawach prawa odszkodowań. Każdy z Państwa przed ewentualnym podpisaniem umowy z Kancelarią KDRO.pl, otrzyma obszerną poradę prawną z uwzględnieniem oceny zasadności roszczeń, szansy wygranej oraz wyceny należnego odszkodowania za śmierć.

Klienci, którzy zdecydują się powierzyć nam swoje sprawy nie płacą żadnych opłat i zaliczek na rzecz Kancelarii KDRO.pl. W toku sprawy, jeżeli zachodzi konieczność reprezentowania Państwa w postępowaniu karnym przygotowawczym przed Prokuratorem, w sądzie karnym lub w sądzie cywilnym, nie ponoszą Państwo jakichkolwiek opłat za reprezentowanie Państwa przez radcę prawnego lub adwokata.

Po podpisaniu z nami umowy, czynności KDRO.pl polegają na zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie, określeniu podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, zgłoszenie szkody wszystkim podmiotom odpowiedzialnym, z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty.


W toku sprawy poszkodowane rodziny, które chcą ubiegać się o odszkodowanie za śmierć, są instruowane jakie dokumenty należy zgromadzić, wspomagamy pokrzywdzone rodziny w specjalistyczną pomoc psychologa, a gdy jest to niezbędne także psychiatry.
Na bieżąco monitorujemy proces likwidacji szkody prowadzony przez podmioty odpowiedzialne. W  przypadku przyznania tak zwanego bezspornego odszkodowania występujemy do podmiotów odpowiedzialnych o szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyceny szkody. 

W przypadku tzw. odszkodowań za śmierć osoby bliskiej, odszkodowania wypłacane pokrzywdzonym rodzinom mogą być nieodpowiednie i wiele roszczeń, np. o rentę alimentacyjną może być nie uznanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. W takich przypadkach sprawę przejmuje reprezentujący nas zespół radców prawnych z działu spraw sądowych i po uzyskaniu akceptacji przez naszego klienta, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.


Na każdym z etapów postępowania nasi klienci mają zapewnioną obsługę przypisanego do Waszej sprawy prawnika. W każdym momencie tego postępowania nasi Klienci mają zapewniony dostęp do własnych akt sprawy. W naszych umowach nie ma żadnych „kruczków”, zawsze Klient może w każdym momencie sprawy zrezygnować z naszych usług.
 
W przypadku roszczeń o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, KDRO.pl preferuje zlecanie kompleksowej obsługi obejmującej reprezentację interesów pokrzywdzonej rodziny już na etapie postępowania karnego przygotowawczego, prowadzonego przez Prokuraturę. Jest to istotne ze względów dowodowych, bowiem na tym etapie prokuratura dopuszcza dowód z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Tym samym pokrzywdzeni mają pewność, iż sprawa znajdzie swój sprawiedliwy koniec, a sprawca wypadku nie okaże się jego ofiarą, bądź też postępowanie karne nie zostanie bezpodstawnie umorzone.

Mamy bogate doświadczenie w sprawach roszczeń o odszkodowania za śmierć osoby bliskiej, w których zakłady ubezpieczeń wcześniej odmawiały wypłat odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej powołując się na przedawnienie roszczeń lub też na brak obowiązku zapłaty ze względu na brak przepisu art. 446 par. 4 k.c. przed śmiercią osoby bliskiej tj. przed 2008r.

 

W naszej Kancelarii KDRO.pl zaufanie klientów do naszej pracy jest najważniejsze.

To My walczymy, Ty wygrywasz!

 

Kontakt w sprawie odszkodowania

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:

There was an uncatched exception
malformed document created
in line (54) of (/modules/output_filter/filters/filterCssToHead.php):