Oferta pracy

W  zwiÄ?zku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy agentów terenowych z ca??ej Polski, a  w szczególno??ci z terenów Pomorza , Mazowsza i Lubelszczyzny.

WychodzÄ?c naprzeciw oczekiwaniom naszych Partnerów przygotowali??my szereg szkole?? przeprowadzanych  przez najwy??szej klasy  specjalistów z bran??y prawniczej, specjalistów od prawa energetycznego oraz specjalistów lekarzy.

Poszukujemy  nie tylko agentów terenowych, ale równie?? firmy z bran??y: nieruchomo??ci, bankowo??ci ,samochodowej, ubezpieczeniowej i medycznej chÄ?tne do wspó??pracy.

Podejmiemy wspó??pracÄ? z lekarzami o specjalno??ci ortopedia, neurochirurgia, medycyna pracy, rehabilitacja i inne. Bardzo chÄ?tnie podejmiemy wspó??pracÄ? z przychodniami rehabilitacyjnymi oraz rehabilitantami.

Je??eli na Pa??stwa terenie prowadzone sÄ? lub majÄ? byÄ? prowadzone prace zwiÄ?zane z modernizacjÄ? sieci energetycznej i innymi sieciami przesy??owymi, chÄ?tnie zawrzemy umowÄ? o wspó??pracÄ? w zakresie pozyskiwania klientów, którym przys??ugujÄ? prawa zwiÄ?zane z naruszeniem ich w??asno??ci.

Obecnie jeste??my zainteresowani wspó??pracÄ? z osobami z terenów objetych pracami przygotowawczymi zwiÄ?zanymi z planowanym wydobyciem gazu ??upkowego, celem pozyskiwania dla KDRO.pl klientów, którym moga przys??ugiwaÄ? roszczenia odszkodowawcze i inne pokrewne.

Gwarantujemy korzystne umowy i najwy??sze w bran??y odszkodowawczej wynagrodzenie prowizyjne.


Zapraszamy zainteresowane firmy i osoby o kontakt mailowy pod adres: praca(at)kdro(dot)pl


 

Kontakt w sprawie odszkodowania

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
:
:

There was an uncatched exception
preg_match(): Argument #3 ($matches) cannot be passed by reference
in line (57) of (/framework/Utils/IpAddress.php):