Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

 

"W momencie śmierci bliskiego
uderza czlowieka świadomość
niczym nie dającej się zapełnić pustki."

Józef Tischner


Każdy z nas ma prawo do spokojnego, pełnego miłości i wzajemnego szacunku życia rodzinnego. Nieoczekiwana, gwałtowna śmierć osoby najbliższej, stanowi wielki cios dla każdego. Zdarzenie to, niewątpliwie zmienia życie osobiste, rodzinne najbliższym osobie, która poniosła śmierć wskutek zawinionego działania osoby trzeciej. Gwałtowna i niespodziewana śmierć naszych najbliższych, prowadzi do naruszenia naszego dobra osobistego, jakim jest prawo do życia w pełnej rodzinie. Najbliższa rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o tzw. odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.


Kancelaria Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych KDRO.pl oferuje pomoc dla osób, których najbliżsi ponieśli śmierć, wskutek wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, czy też na skutek błędów medycznych. Celem naszego działania jest uzyskanie wszelkich możliwych świadczeń i odszkodowania za śmierć osoby najbliższej.


Na gruncie znowelizowanego kodeksu cywilnego, a to art. 446 § 4 k.c. krąg osób najbliższych uprawnionych do uzyskania zadośćuczynienia od osoby odpowiedzialnej za śmierć osoby bliskiej jest wskazany wprost i nie wymaga dowodzenia jakichkolwiek dodatkowe przesłanki do uzyskania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.


Osoby najbliższe, uprawnione są także do uzyskania renty alimentacyjnej oraz odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, na skutek śmierci osoby bliskiej. Ponadto osoby z kręgu osób bliskich mogą się ubiegać o zwrot kosztów leczenia oraz zwrot poniesionych kosztów pogrzebu.


Kancelaria KDRO.pl pomaga we wszelkich formalnościach oraz reprezentuje osoby poszkodowane na skutek śmierci osoby bliskiej, w uzyskaniu stosownych świadczeń odszkodowawczych od podmiotów odpowiedzialnych za śmierć osoby bliskiej.

Osoby dotknięte śmiercią osoby najbliższej objęte są szczególną opieką ze strony KDRO.pl.

Zapewniamy konsultacje specjalistów psychologów i psychiatrów, tak aby osoby poszkodowane śmiercią osoby najbliższej, miały dostęp do właściwej opieki psychoterapeutycznej.

Radcy prawni KDRO.pl w ramach pomocy osobom poszkodowanym reprezentują poszkodowanych w sprawach dotyczących postępowania spadkowego i podatkowego.

Osoby bliskie uprawnione do odszkodowania za śmierć osoby bliskiej, objęte są także opieką radcy prawnego w postępowaniach sądowych celem uzyskania od podmiotu zobowiązanego, należnego i właściwego odszkodowania za śmierć najbliższej.

Ponadto osoby pokrzywdzone na skutek śmierci osoby bliskiej, w ramach pomocy oferowanej przez KDRO.pl, mają zapewnioną reprezentację radcy prawnego bądź adwokata w postępowaniu karnym toczącym się przeciwko sprawcy, ponoszącego winę za śmierć osoby bliskiej.

Pomagamy uzyskać najwyższe odszkodowanie za śmierć męża , odszkodowanie za śmierć ojca, czy innego członka rodziny, a nawet odszkodowanie za śmierć narzeczonego.

Kontakt w sprawie odszkodowania

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
:
:

There was an uncatched exception
md5(): Argument #1 ($string) must be of type string, array given
in line (173) of (/framework/Sessions/SameSiteSessionStarter.php):